Kategoriler
E-Ticaret Sosyal Medya Tüm Yazılar Web Sitesi

Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, belirli bir tutara kadar istisna kapsamına alındı (gerekli şartları sağlayarak).

26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca; İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin (metin, görüntü, ses, video vb.) bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin (akıllı telefon, tablet vb.) elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri belirli tutara kadar olan kazançlar gelir vergisinden muaf olacak(gerekli şartları sağlayarak).

Yani, sosyal medya için içerik paylaşarak gelir elde ediyorsanız veya mobil uygulama geliştirip bu uygulamayı uygulama paylaşım ve satış platformlarında yayınlayıp gelir elde ediyorsanız gelir vergisine tabisiniz ancak, son yapılan düzenleme ile belirli bir tutara kadar istisna kapsamına alınmış bulunuyorsunuz (gerekli şartları sağlayarak).

Sosyal medyadan gelir elde edenler inceleniyor

Sosyal medyadan gelir elde edenler Vergi Denetim Kurulu tarafından incelemeye alınıyorlar. Bu incelemelerden sonra, gelirlerini eksik beyan edenler ile gelirleri kanunla belirlenen istisna tutarını aştığı halde hiç beyan etmeyenler tespit edilerek tahakkuk işlemi yapılıyor.

Örneğin; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan etki analiz raporuna göre; 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde etmiş. 975 kişi ise 100 bin TL ve üzerinde gelir elde etmiş. Bu 975 kişi hakkında inceleme başlatılmış ve 837 kişinin incelemesi tamamlanmış. Sonuçta da yaklaşık 405 milyon TL matrah farkı tespit edilmiş ve 72 milyon TL vergi tarhiyatı vergi daireleri tarafından yapılmış.

Sosyal Medya gelirlerinde daha önceki durum nasıldı?

Maliye Bakanlığı, sosyal medya üzerinden gelir elde edenler ile akıllı cihazlar için uygulama (aplikasyon) üretenlerin elde ettiği gelirlerin ticari kazanç olduğunu kabul ederek geçmişe dönük tarhiyatlar yapmakta ve mükellefiyetler tesis etmekteydi. Bu nedenle bu geliri elde edenlerce açılan çok sayıda davanın önemli bir kısmı ise mükellefler lehine sonuçlanmaya başlamıştı.

İstisna ve muafiyet hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Yapılan düzenleme uyarınca, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 01.01.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna olacak. Ayrıca, başka faaliyetlerden kaynaklanan kazanç ya da gelirlerin bulunması istisnadan faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek (gerekli şartları sağlayarak).

İstisna ve muafiyetten yararlanmanın şartları nelerdir?

– Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi (Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacak.)

– Kazançların toplamının Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650 bin TL) aşmaması.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi kaybı cezası (kayba uğratılan vergi tutarı kadar) kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Sosyal Medya üzerinden veya mobil uygulama geliştirerek ciddi bir gelir elde ediyorsanız, bu gelirlerinizin nasıl ve ne şekilde vergilendirileceğinin tespiti için bir Mali Müşavir ile görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

E-Ticaret’te Vergilendirme yazımız ilginizi çekebilir.
Esnaf Vergi Muafiyeti yazımız ilginizi çekebilir.

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.