Kategoriler
E-Ticaret Tüm Yazılar Web Sitesi WooCommerce WordPress

E-Ticaret’te Vergilendirme

E-Ticarette vergilendirme, internet üzerinden herhangi bir ürün ya da hizmet satışı yapan kişi ve kurumları yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi olup, bu alanda faaliyete yeni başlayacak olan girişimciler en çok resmi işlemleri ve vergi prosedürlerini merak ediyor

E-Ticaret yapmak istiyorum, şirket kurmak zorunda mıyım?
E-Ticaret yapmak istiyorum, vergi mükellefi olmam gerekiyor mu?
E-Ticaret yapmak istiyorum, ne kadar vergi öderim?
Instagram üzerinden satış yapıyorum, şirket kurmak zorunda mıyım?
Instagram üzerinden satış yapıyorum, vergi mükellefi olmam gerekiyor mu?
Facebook üzerinden satış yapıyorum, şirket kurmak zorunda mıyım?
Facebook üzerinden satış yapıyorum, vergi mükellefi olmam gerekiyor mu?

Evet, evet, evet (belirli muafiyetler dışında).

E-Ticarette vergilendirme, internet üzerinden herhangi bir ürün ya da hizmet satışı yapan kişi ve kurumları yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi olup, bu alanda faaliyete yeni başlayacak olan girişimciler en çok resmi işlemleri ve vergi prosedürlerini merak ediyor.

E-Ticaret, ticaretin internet üzerinden telekomünikasyon araçları vasıtasıyla, yüz yüze gelmeden internet ortamında yapılması halidir. Dolayısı ile internet üzerinden de yapılsa sonuç olarak bir ticari işlem söz konusudur ve normal ticaretin kapsamına girdiği tüm vergisel yükümlülüklere tabidir (belirli muafiyetler dışında).

Gelir Vergisi Kanunu ve 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU  kapsamındaki tanımlamalara göre süreklilik arzeden ticari işlemlerin sonucunda elde edilen kazançlar, ticari kazançlardır. Gelir elde etme amacı ile yapılan tüm kazançlarda da gelir oranında vergi vermek gerekir. Bu sebeple hizmet verenin sattığı mallar adına fatura kesmesi gelirinin tespit edilmesi açısından zorunluluktur.

Türü ve şekli ne olursa olsun ülkemizde ticaret yapmak belirli muafiyetler dışında vergiye tabidir ve bu nedenle vergi levhası edinmek ve vergi mükellefi olmak zorunludur. Vergi levhası alabilmek için ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefi şirketlerden birinin kurulması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vergi kanunları uyarınca, internet üzerinden telekomünikasyon araçları vasıtasıyla, yüz yüze gelmeden internet ortamından satış yapan kişi ya da kurumların, yaptıkları satışlar sonrasında vergi yükümlülükleri doğmaktadır.

E-Ticarette internet üzerinden yapılan ticaret işlemlerinde fatura kesmek zorunluluğu bulunmaktadır. Banka havalesi ya da kapıda ödeme işlemleri gibi seçeneklerde fatura kesmeden işlem yapılabilmesi mümkün olsa da, fatura kesilmeden bu işlemlerin yapılması vergi kaçırılması anlamına gelmektedir. Vergi kaçırmak da suç olduğundan, Maliye Bakanlığı tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

E-ticaret için Şirket Kurmak Zorunlu Mudur?

Evet, *kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere E-Ticaret yapmak için; şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket kurulması zorunludur.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

E-ticaret için Vergi Mükellefi Olmak Gerekli Midir, E-Ticaret Yapanlar Vergi Öder mi?

Evet, *kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere; E-Ticarette şahıs üzerinden yapılan ticari faaliyetler “gelir vergisi”, tüzel kişiler üzerinden yapılan ticari faaliyetler “kurumlar vergisi” kapsamında yer alır. E-Ticaret satışı sonrasında müşteriye KDV oranını da belirten ticari fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

Kaç Tür Vergi Mükelefiyeti Var, Hangisini Tercih Etmeliyim?

Vergi Türlerine göre çok çeşitli Vergi Mükellefiyeti türleri olmakla beraber, E-Ticaret yapmak isteyenler Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak iş ve işlemlerini yürütebilirler. Şahıs işletmesi kurarsanız Gelir Vergisi Mükellefi (İŞLETME ESASINA  GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR ), Limited Şirket veya Anonim Şirket kurarsanız Kurumlar Vergisi mükellefi olursunuz (BİLANÇO ESASINANA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR).

E-Ticaret İçin Kurulacak Şirkete Göre Vergiler Değişir mi?

Evet, kazanç vergileri anlamında kurulacak şirkete göre vergiler değişir, diğer vergiler anlamında bir değişiklik olmaz.

E-Ticaret Yapanlar Hangi Vergileri Hangi Sıklıkta Öderler?

Kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere E-Ticaret yapmak için; şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket kuranlar;

  • Damga vergisi
  • Muhtasar Beyanname
  • KDV (Katma Değer Vergisi)
  • Geçici Vergi
  • Basit usulde yıllık gelir vergisi (Basit usule tabi olan vergi mükellefleri için)
  • Yıllık gelir vergisi

öderler. Vergilerin beyanları belli dönemlerde yapılmaktadır ve her vergi türü için bu dönemsellik değişiklik gösterebilmektedir.

Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler, E-Ticaret Vergi Muafiyeti Kapsamı Nedir?

Aşağıda yazılı durumlarda olanların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır;

  • Çevrimiçi pazaryerlerinde ikinci el ürün satan şahıslar,
  • Evden e-Ticaret yapanlar (esnaf vergi muafiyeti belgesi) (2021 yılı için 240 bin liraya kadar) (evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek).

Birden fazla ürün imal edilmesi durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmayacak.

ŞARTLAR

-> Evlerde seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,
-> Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
-> Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
-> Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
-> Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
-> İkametgahın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alınması,
-> 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurularak esnaf vergi muafiyeti durumunun güncellenmesi,
-> Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılarak, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili,
-> Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması

Home Office (evden) Çalışanlar için Şirket Kurmak Zorunlu Mudur?

Evet. Home office çalışıldığında da kişi ya da kurumlar internet ortamında satış yaptıkları için vergi mükellefi sayılmaktadırlar. *Kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere E-Ticaret yapmak için; şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket kurulması zorunludur.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

Home Office (evden) Çalışanlar için Vergi Mükellefi Olmak Gerekli Midir, Home Office (evden) Çalışanlar Vergi Öder mi?

Evet. Home office çalışıldığında da kişi ya da kurumlar internet ortamında satış yaptıkları için vergi mükellefi sayılmaktadırlar. Kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere; E-Ticarette şahıs üzerinden yapılan ticari faaliyetler “gelir vergisi”, tüzel kişiler üzerinden yapılan ticari faaliyetler “kurumlar vergisi” kapsamında yer alır. E-Ticaret satışı sonrasında müşteriye KDV oranını da belirten ticari fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

E-Ticaret Sitesi Kurmadan, Sosyal Medya Üzerinden Satış Yapmak İçin Şirket Kurmak Zorunlu Mudur?

Evet, *kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere E-Ticaret yapmak için; şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket kurulması zorunludur.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

E-Ticaret Sitesi Kurmadan, Instagram Üzerinden Satış Yapmak İçin Şirket Kurmak Zorunlu Mudur?

Evet, *kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Instagram üzerinden E-Ticaret yapmak için; şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket kurulması zorunludur.
* Bakınız->Kimler E-Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler?

E-Ticaret Yapmak İçin Vergi Mükellefi Olmak İsteyenler Ne Yapmalıdır, E-ticaret vergi mükellefi nasıl olunur?

Şirket kurmadan vergi mükellefi olmak söz konusu değildir. Ticari faaliyetler sonucu elde edilen kazançların ve ne kadar kazancın, ne kadar vergi tutarına denk geldiğini gösteren belge “vergi levhası” olarak adlandırılmaktadır. E-ticaret yapmak üzere vergi levhası edinmek için bizzat Vergi Dairesine gidilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi üzerinden başvuru yapılabilir.

Hiç satış yapılmasa da vergi ödenmesi gerekiyor mu?

Tüm ticaret türlerinde olduğu gibi eğer vergi mükellefiyetiniz varsa iş yapmasanız da ödemeniz gereken bir vergi türü vardır; Damga Vergisi. Hemen hemen her vergi beyannamesinin kendine özgü tutarlarda Damga Vergisi vardır.

Vergi Beyannamemi Kendim Verebilir miyim?

Ülkemiz mevzuatına göre şirketlerin vergi beyannamelerinin yetkili bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi zorunludur.

KAYNAKLAR

– https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/evde-urettigi-mallari-internetten-satanlara-saglanacak-vergi-muafiyeti-icin-gerekli-sartlar-belirlendi/2225400

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.