Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Esnaf Vergi Muafiyeti

Vergilendirme, herhangi bir ürün ya da hizmet satışı yapan kişi ve kurumları yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi olup, bu alanda faaliyete yeni başlayacak olan girişimciler en çok resmi işlemleri ve vergi prosedürlerini merak ediyor.

Ticari Kazanç Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki tanımlamalara göre süreklilik arzeden ticari işlemlerin sonucunda elde edilen kazançlar, ticari kazançlardır. Gelir elde etme amacı ile yapılan tüm kazançlarda da gelir oranında vergi vermek gerekir. Bu sebeple hizmet verenin sattığı mallar adına fatura kesmesi gelirinin tespit edilmesi açısından zorunluluktur.

Ticaret için Vergi Mükellefi Olmak Gerekli Midir?

Türü ve şekli ne olursa olsun ülkemizde ticaret yapmak belirli muafiyetler dışında vergiye tabidir ve bu nedenle vergi levhası edinmek ve vergi mükellefi olmak zorunludur. Vergi levhası alabilmek için ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefi şirketlerden birinin kurulması gerekmektedir.

Kanunla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere; şahıs üzerinden yapılan ticari faaliyetler “gelir vergisi”, tüzel kişiler üzerinden yapılan ticari faaliyetler “kurumlar vergisi” kapsamında yer alır. Satış sonrasında müşteriye KDV oranını da belirten ticari fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Ticaret işlemlerinde fatura kesmek zorunluluğu bulunmaktadır. Banka havalesi ya da kapıda ödeme işlemleri gibi seçeneklerde fatura kesmeden işlem yapılabilmesi mümkün olsa da, fatura kesilmeden bu işlemlerin yapılması vergi kaçırılması anlamına gelmektedir. Vergi kaçırmak da suç olduğundan, Maliye Bakanlığı tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Kimler Ticaret Yaparken Vergi Ödemezler, Vergi Muafiyeti Kapsamı Nedir?

Aşağıda yazılı durumlarda olanların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır;

– Çevrimiçi pazaryerlerinde ikinci el ürün satan şahıslar,
– Evden Ticaret yapanlar (esnaf vergi muafiyeti belgesi) (2021 yılı için 240 bin liraya kadar) (evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek).

Birden fazla ürün imal edilmesi durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmayacak.

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir?

İlgili Kanuna göre (7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun “esnaf muaflığını” düzenleyen 9 uncu maddesi); ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın, oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar “Esnaf Vergi Muafiyeti”nden faydalanırlar.

Esnaf Vergi Muafiyeti’nin Şartları Nelerdir?

– Ayrı bir iş yeri açılmamış olması,
– Oturulan evde imalat yapılması,
– Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,
– Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
– Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması
– Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaması,
– İkametgâhın bulunduğu yerdeki tahsile yetkili vergi dairesine başvurarak Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
– 3 yılda bir İkametgâhın bulunduğu yerdeki tahsile yetkili vergi dairelerine başvurularak esnaf vergi muafiyeti durumunun güncellenmesi,
– Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması,
– Tüm hasılatın, Türkiye’de kurulu bankalarda açılacak olan hesap aracılığıyla tahsil edilmesi
– Bir takvim yılındaki hasılatın (2021 yılı için 240.000 TL) Türk lirasını aşması

Esnaf Vergi Muafiyeti Kapsamına Giren Ürünler Nelerdir?

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler..

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki tahsile yetkili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.