Mevzuat

1- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

2- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

3- Reklam Kurulu Yönetmeliği

4- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

6-6698 Sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu

7-Reklam Konseyi Yönetmeliği

8-Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ

9-Radyo Ve Televizyon Kuruluşlarında Tüketicileri Eğitici, Aydınlatıcı Ve Bilgilendirici Programların Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

10-Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam Ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ

11-İdari para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

12-Reklam Kurulu Kararları

13-Güvensiz Ürün İlanları

14-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

15-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

16-Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

17-Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

18-Kozmetik Yönetmeliği

19-İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

20-Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

21-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

22-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

23-Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

24-Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

25-6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

26-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

27-Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliği

28-Özel Hastaneler Yönetmeliği

29-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

30-Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliği

31-Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği

32-Takviye Edici Gıdalar Tebliği

33-Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

34-Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği

35-4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

36-Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği

37-Turizmi Teşvik Kanunu

38-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

39-5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yollarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

40-Internet Alan Adları Yönetmeliği

41-Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

42-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

43-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

44-İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

45-Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği

46-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

47-Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun