Kategoriler
E-Ticaret SEO Arama Motoru Optimizasyonu Sosyal Medya Tüm Yazılar Web Sitesi WooCommerce

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir bilginin kişisel veri niteliğinde olup olmadığının her olay özelinde değerlendirilerek tanımlanması önemlidir.

Hangi Veriler Kişisel Veridir?

Bir verinin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için;

 • Verinin gerçek bir kişiye ilişkin olması
 • Verinin kişiyi belirli kılması

gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir .

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin daha sıkı tedbirlerle korunmasını
gerektiren bir kategori olan özel nitelikli (hassas)
kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde;

 • İlgili kişinin mağdur olmasına,
 • Ayrımcılığa maruz kalmasına,
 • Şeref ve onurunun zedelenmesine

neden olabilecek nitelikteki verilerdir.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler Nelerdir?

Hangi kişisel verilerin özel nitelikli veriler olduğu ve
özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ayrıca düzenlemiştir.

Kişilerin;

 • Irkı,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı,
 • Dini,
 • Mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • Sağlığı,
 • Cinsel hayatı,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
 • Biyometrik ve genetik verileri

özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.