Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar Web Sitesi

Sosyal Mühendislik

Bir dolandırıcılık türü olan Sosyal Mühendislik, insanların zayıflıklarından faydalanarak çeşitli yöntemler ile onlardan faydalanmak olarak açıklanabilir. Dolandırıcılar, çeşitli ikna veya kandırma yöntemleri ile insanların zayıflıklarından faydalanmayı amaçlarlar.

Sosyal Mühendislikte dolandırıcıların genel amacının insanların duygularını sömürmek olduğu söylenebilir. Çünkü duygular insanların en zayıf yönleridir.

– Tembellik
– Bilgisizlik
– Güven
– Korku
– Telaş
– Acıma
– Umursamazlık
– Hırs
– Arzu

Sosyal Mühendislik’te Dolandırıcılar Tarafından En Fazla Kullanılan Yöntemler

Telefon; Tanımadığınız kişiler sizi telefon ile arayarak, herhangi bir kurum/kuruluş adına aradıklarını belirterek sizden bilgi almaya çalışabilirler. Korku, panik, telaş ortamı yaratarak TC kimlik numaranızı veya şifre bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilirler.

Sosyal Medya; Sosyal medya üzerinden “Ödül Kazandınız”, “Krediniz Onaylandı” gibi ilgi çekici ifadeler ile bir linke tıklamaya ve başka sayfalara yönlendirmeye yönelik ifadeler ile TC kimlik numaranızı veya şifre bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilirler. Yakın bir arkadaşınızın Sosyal Medya hesabını ele geçirerek sizden talepte bulunabilirler.

Dijital Araçlar; E-posta, SMS ve internet siteleri üzerinden güvenliymiş izlenimi vererek sahte e-postalar gönderebilirler. Bu epostalarda yer alan linklere tıklayarak sizi güvenli olmayan internet sitelerine yönlendirerek TC kimlik numaranızı veya şifre bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilirler. Sahte e-postalar göndererek e-posta ekinde bir dosya indirmenizi isteyebilirler. İndiriceğiniz bu dosyalar ile bilgisayarınızda yapacağınız her türlü işlemi kayıt altına alabilirler.

Yüz Yüze İletişim; Kendilerini polis, asker, savcı, sevdiğiniz birisinin yakını vb. isimlerle tanıtarak güveninizi kazanarak TC kimlik numaranızı veya şifre bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilirler.

Neler Yapabilirsiniz?

– Hiç bir kişi/kurum/kuruluş sizi arayarak TC kimlik numaranızı ve şifre bilgilerinizi söylemenizi/paylaşmanızı istemez. Bu tür bilgilerinizi paylaşmayınız.

– Sizi arayarak belirttikleri yerden işlem yapmalarını isteyenlere araştırıp teyit etmeden inanmayınız.

– Sosyal medya hesaplarında link içeren reklamlara ve yönlendirmelere tıklamayınız. Bu yönlendirmelerde yer alan uygulamaları indirmeyiniz.

– Müşteri No, TC kimlik no, kredi kartı no ve şifresi, bankamatik kartı no ve şifresi bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayınız.

– Sosyal medya’da tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyiniz.

– Sosyal medya hesaplarınızda arkadaşınız dahi olsa size gönderilen dosyalara tıklamayınız veya bilgisayarınıza indirmeyiniz.

– Sosyal medya hesaplarınızda size ait bilgilerin sadece yakın çevreniz tarafından görülebilir olduğuna emin olunuz.

– Göndericisinden emin olmadığınız e-postalarda bulunan linklere tıklamayınız, bu e-postalarda bulunan ek dosyalarını indirip açmayınız.

– Kendilerini polis, asker, savcı, sevdiğiniz birisinin yakını vb. isimlerle tanıtan kişilerle kişisel veya bankacılık bilgilerinizi paylaşmayınız. Kim olduklarını kendiniz teyit ediniz.

Kategoriler
Haberler Sosyal Medya Tüm Yazılar

Sosyal Medya Düzenlemesi Yasalaştı

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme, 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”‘a bazı yenilikler getiriyor.

Sosyal Medya Düzenlemesi ile Getirilen Yenilikler Neler?

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme, 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”‘a getirilen yenilikleri başlıklar altında toplamaya çalıştık.

1- Sosyal Ağ Sağlayıcı

Yeni düzenleme ile kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanıyor.

2- Tebligat

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba; internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Tebligat, bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yasal olarak yapılmış sayılacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

3- İçeriğin Çıkarılması

Yeni düzenleme ile; suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. İçeriğin çıkarılması kararları erişim sağlayıcılar tarafından değil, içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

4- Kişilik Haklarının Korunması

Kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda; “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”‘un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak.

Böylece arama motorları tarafından kişilik hakları ihlali başvurusunda bulunanın adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.

5- Reklam Yasağı ve Bant Genişliğinin Daraltılması

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara karşı BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebilecek.

Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak.

İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

6- Temsilci Bulundurma Yükümlülüğü

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini 1 Ekim 2020 tarihine kadar BTK’ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.

1 Ekim 2020 tarihine kadar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

7- Zarar Tazmini

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak.

Bu düzenlemenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

8- Rapor Gönderimi

Sosyal ağ sağlayıcıları, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacaklar.

9- Port Bilgisi

Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklendi.


Kanu teklifi ve gerekçesine şuradan ulaşabilirsiniz.

5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”‘a şuradan ulaşabilirsiniz.

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Pandemi ile Mücadelede Sosyal Medya

Tüm dünyada Pandemi ile mücadelede en etken olarak kullanılan araç Sosyal Medya olmaya devam ediyor

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

WhatsApp ve Instagram Erişim Sıkıntıları

Bakın bu bir “dram”dır!

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Mavi Balina Dehşet Saçıyor!

Hatırlarsanız kısa süre önce Momo ile ilgili bir yazı kalem almıştım. Şimdi de Momo’dan daha eski bir geçmişi olup bir türlü önüne geçilemeyen, yer altından çıkartılamayan Mavi Balina ile ilgili bir şeyler yazma gereği duydum. Çünkü Mavi Balina, Momo’nun aksine bir şehir efsanesi değil…

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Facebook’a Vergi Geldi!

Sosyal ağ Facebook reklamlarından Türkiye’de KDV kesilmesine resmen başlandı.

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Momo, Yeni Mavi Balina mı?

Momo oyun için yaratılmış bir sanal karakter değil aksine bir heykel. Japon heykeltraş Keisuke Aiso’nun 2016 yılında yaptığı ve “Kuş Kadın” adını verdiği heykelinden ilham alınarak yaratılan Momo dünyada panik yaratmaya devam ediyor.

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Google’ın Sosyal Medya Uygulaması Google+ Kapanıyor

Sosyal Medya’da rekabet edebilmek için Google tarafından geliştirilen Google+ 2 Nisan 2019 itibariyle kapanıyor.

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Web Tasarım Ankara

Ankara‘da Web Tasarım yaptırırken mutlaka kişinin veya şirketin geçmişini, yapmış olduğu işleri ve referanslarını inceleyiniz.

Kategoriler
Sosyal Medya Tüm Yazılar

Facebook Lite iOS Sürümü Doğrulandı

Uygulamalarla ilgili istatistikler sunan Sensor Tower firmasının ilgili sayfasında Facebook Lite’ın iOS için de geleceği ortaya çıkmış oldu.