http

HyperText Transfer Protocol  deyimindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşur. İnternet üzerinde HTML ile yazılan dökümanların iletimini sağlayan protokoldur. Başka bir deyişle web’in dilidir. Yukarıdaki URL adresinde en başa yazılan http:// ifadesi,  HyperText Transfer Protocol servisi alınacağını belirtir.