Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

http

HyperText Transfer Protocol  deyimindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşur. İnternet üzerinde HTML ile yazılan dökümanların iletimini sağlayan protokoldur. Başka bir deyişle web’in dilidir. Yukarıdaki URL adresinde en başa yazılan http:// ifadesi,  HyperText Transfer Protocol servisi alınacağını belirtir.