Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

http

HyperText Transfer Protocol  deyimindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşur.