Kategoriler
Tüm Yazılar Veritabanı

Veritabanı Yönetim Sistemi

Veritabanı Yönetim Sistemi; belirli bir veri modeline göre çalışan, çeşitli karmaşık işlemlerin gerçekleştirildiği, birbirleri ile ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşan sistemdir.

Veritabanı Yönetim Sistemleri;

– Yeni bir veritabanı oluşturmak,
– Veritabanını düzenlemek,
– Veritabanını kullanmak,
– Veritabanını geliştirmek
– Veritabanının bakımını yapmak için

oluşturulurlar.

Neden Veritabanı Yönetim Sistemi?

– Verileri kayıt altına alınması ve depolanması, veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır. Örn; bir Üniversitede öğrencilerin kayıtlarının takip edildiği Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi programı, öğrencilerin verilerini ilgili veritabanından almaktadır.

– Gereksiz veri tekrarı önlenir. Tüm programların ihtiyaç duyduğu veriler, ilgili veri tablolarında kayıt altına alınarak veri tekrarı önlenmiş olur. Örn; Türkiye’deki illerin il kodları ve isimleri için oluşturulacak bir veritabanı, bir Üniversitenin hem Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi programında hem de Satınalma Programında kullanılabilir. Böylelikle bu Üniversitede hangi birimin ihtyiacı olursa olsun aynı veritabanı kullanılabilir.

– Veri bütünlüğü sağlanır. Veri bütünlüğü, verinin doğru ve tutarlı olmasıdır. Veri bütünlüğü için bazı kısıtlamalar tanımlanabilir.

– Verilerin güvenliği sağlanır. Kullanıcılara farklı yetkiler tanımlanarak, kullanıcıların erişebileceği, değiştirebileceği ve silebileceği bilgiler ayrı ayrı tanımlanabilir.

– Veriler üzerinde merkezi denetim sağlanır. Kullanıcılar işletim sistemi komutları ya da genel amaçlı programlama dilleri ile yazılmış uygulama programlarını kullanarak doğrudan veri tabanındaki verilere erişemezler ve bu verileri değiştiremezler. Çünkü, veritabanına erişim yalnızca VTYS (DBMS – Data Base Management System) olarak adlandırılan yazılım sistemi aracılığıyla mümkündür.

– Veri tabanının bilgisayar belleklerindeki fiziksel yapısı
kullanıcılardan gizlenerek kullanıcılara daha sade mantıksal yapılar sunulur. Kullanıcılar Veritabanı Yönetim Sistemi ile, sistem tarafından kullanılan karmaşık ayrıntılar ile uğraşmadan, neyin yapılmasını istediğini belirterek isteklerini ortaya koyabilir.

Veritabanı Yönetim Sistemi Örnekleri

Aynı anda çok sayıda kullanıcının büyük miktarda ve aynı veriler üzerinde işlem yapması gereken durumlarda kullanılan ve kullanıcı yönetimi de içeren Veritabanı Yönetim Sistemleri;

– MS SQL Server
– Oracle
– IBM DB2
– MySQL

Aynı anda çok sayıda kullanıcının büyük miktarda ve aynı veriler üzerinde işlem yapması gerekmeyen durumlarda kullanılan ve kullanıcı yönetimi içermeyen Veritabanı Yönetim Sistemleri;

– Access

Veritabanı Yönetim Sistemi Ne Zaman Tercih Edilmelidir

– Saklanması gereken veri miktarı çok ise,
– Sınırlı saklama kapasitesine sahip gömülü bir sistem var ise,
– Büyük miktardaki verinin içinden rastgele erişim ile küçük bir veri elde etmeye ihtiyacı var ise

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.