Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin Internet Sitesi’nde Yer Alması Gereken İçerik

Denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi’nde yer alması gereken içerikler nelerdir?

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Internet Sitesi Mevzuatı

Denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Internet Sitesi

Hangi şirketlerin internet sitesi açma ve sitede bazı bilgileri sürekli yayınlama zorunluluğu bulunmaktadır?

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Türk Ticaret Kanunu’nda Internet Sitesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “SON HÜKÜMLER-Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri” başlığı altında Internet Sitesi ile ilgili açıklamalar I bendinde yer almaktadır.