Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Internet Sitesi Mevzuatı

Denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Internet Sitesi

Hangi şirketlerin internet sitesi açma ve sitede bazı bilgileri sürekli yayınlama zorunluluğu bulunmaktadır?