Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Web Sayfasının Hazırlanması

Web sayfaları özel bir programlama dili ile yazılır. Bu dile HTML (Hypertext Markup Language) denir.