Kategoriler
Tüm Yazılar Veritabanı

Veritabanı Nedir?

Veritabanı kısaca; birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı
alandır. Veritabanlarında, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun mantıksal ve fiziksel olarak tanımları bulunur. Veritabanlarını, belirli bir veri modeline göre çalışan bilgi depoları olarak da isimlendirebiliriz.