Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

URL

İnternet üzerindeki bir web sayfasının bulunabilmesi için iyi ve sistemli bir adresleme sistemi gereklidir.

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Web

İngilizce’de World Wide Web sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır.