Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

URL

İnternet üzerindeki bir web sayfasının bulunabilmesi için iyi ve sistemli bir adresleme sistemi gereklidir.