Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

URL

İnternet üzerindeki bir web sayfasının bulunabilmesi için iyi ve sistemli bir adresleme sistemi gereklidir.

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Web Sunucuları

Internete bağlı olan ve bir IP (Internet Protocol) numarası olan her bilgisayar web sunuculuğu yapabilir.