Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Web Sayfasının Hazırlanması

Web sayfaları özel bir programlama dili ile yazılır. Bu dile HTML (Hypertext Markup Language) denir.

Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Web Sitesi Türleri

Bir Web sitesi statik veya dinamik olabilir.